Фізіотерапевтичне відділення забезпечує надання кваліфікованої фізіотерапевтичної допомоги.

Сучасна фізіотерапія володіє величезною кількістю методів – досить різноманітних по фізичній природі, способами застосування, фізіологічному впливу і лікувальній дії. Сьогодні важко назвати захворювання, при якому фізіотерапевтичні методи не могли б бути застосовані з користю для хворих. Якщо спочатку лікувальні фізичні фактори використовувалися тільки з метою доліковування хворих з хронічними захворюваннями, то зараз область їх застосування значно розширилась.

 Завідувач фізіотерапевтичного відділення

Лікар вищої категорії Омельчук Г.І.

 

 

 

 

Старша сестра медична Доскач Г.П.

 

 

 

 

 

Основними напрямками фізичної медицини в даний час є: лікувальний (власне фізіотерапія), реабілітаційний та профілактичний.

З лікувальними цілями фізичні фактори використовуються переважно при підгострому і  хронічному перебігу хвороб, у меншій мірі – в гострій стадії захворювань терапевтичного та хірургічного профілю. Фізичні фактори з лікувальними цілями можуть застосовуватися у хворих всіх вікових періодів. Їх призначення, вибір і дозування обов’язково повинні проводитися з урахуванням віку і анатомофізіологічних особливостей організму хворого.

Хоча важко знайти захворювання, при якому застосування фізичних факторів не могло б виявитися корисним для хворих, все ж при деяких станах організму і хворобах від фізіотерапії слід утриматися. Загальними протипоказаннями для фізіотерапії є: злоякісні новоутворення,системні захворювання крові, виражена кахексія, захворювання серцево-судинної системи в стадії декомпенсації, артеріальна гіпертензія III ст, кровотеча або підозри на неї, важкі психози,епілепсія з частими нападами, гарячковий стан, індивідуальна непереносимість певного фізичного фактора.

Другий напрямок використання лікувальних фізичних чинників – реабілітаційний. Він тісно пов’язаний з попереднім. На всіх етапах реабілітації (відновної терапії, реадаптації і власнереабілітації) повинні активно використовуватися фізичні методи. У хворих неврологічного та ортопедичного профілю фізіотерапія взагалі вважається основним засобом медичної реабілітації.

Наступний напрямок використання фізичних чинників – профілактичний. Фізіопрофілактика –оздоровлення та попередження захворювань людини шляхом використання природних і штучно преформованих фізичних факторів. Найбільш активними і доступними засобами фізіопрофілактики є УФ-промені, електромагнітні поля та інше.

Особливий інтерес до фізичних факторів обумовлений не тільки їх широкими лікувально-профілактичними і реабілітаційними можливостями, а й тими перевагами та особливостями,якими вони володіють у порівнянні з іншими лікувальними засобами.

Одними з найважливіших переваг фізичних методів лікування є універсальність їх дії, завдяки чому один і той же фактор може застосовуватися при самих різних захворюваннях.

Не менш важлива перевага фізіотерапії – її фізіологічність. Фізичні фактори, будучиелементами зовнішнього середовища, являють собою звичні для організму подразники, до якихв процесі індивідуального розвитку виробляються безумовні рефлекси. Завдяки фізіологічності дія фізичних факторів реалізується за тими ж анатомічним шляхах і механізмами, які склалися впроцесі еволюції і взаємодії організму із зовнішнім середовищем.

Фізичні фактори в терапевтичних дозуваннях, як правило, не токсичні, не викликають побічних ефектів і алергізації організму. Перевагою фізіотерапії є її тривала післядія – терапевтичний ефект не тільки зберігаються протягом досить значного проміжку часу, але навіть нерідко наростає після закінчення курсу лікування. Тому віддалені результати після фізіотерапії частокраще безпосередніх. Період післядії може коливатися від декількох тижнів (для електрофорезу, електротерапії та інше) до 4-6 місяців (грязелікування, бальнеотерапія та інше).

До переваг фізичної терапії можна віднести її хорошу сумісність з іншими лікувальними засобами. До того ж фізіотерапевтичні методи широко і з високою ефективністю можна комбінувати один з одним.

Можливість застосування фізичних факторів у формі загальних або місцевих процедур, безперервному або в імпульсному режимі,

у вигляді зовнішніх і внутрішніх впливів дозволяє зменшувати період адаптації організму до фізіотерапевтичних процедур.

Важливою перевагою фізичних методів лікування є їх доступність, порівняльна дешевизна.

Тому фізіотерапію можна вважати масовим видом лікування.