Клініко-діагностична лабораторія це

 • Широкий спектр якісних і кількісних аналізів
 • Взяття аналізів вакуумними індивідуальними системами
 • Можливість взяття аналізів на дому
 • Біохімічні дослідження
 • Гематологічні дослідження
 • Цитологічні дослідження
 • Імунохімічні дослідження
 • Імунологічні дослідження

А також це діагностика:

 • інфекцій, що передається статевим шляхом;
 • анемій;
 • ревматичних захворювань
 • цукрового діабету;
 • захворювань печінки і підшлункової залози
 • глистних інвазій

Комплектування лабораторії відбувається по принципу – тільки краще обладнання , тільки кращі реактиви

КДЛ проводить такі види досліджень:

 • загальний аналіз крові на гематологічному аналізаторі Mindray та ручним методом;
 • загальний аналіз сечі на аналізаторі Erba Mannheim
 • біохімічні аналізи крові на аналізаторах Cobas c111, Stat Fax, Erba Mannheim,Солар
 • імуноферментні аналізи на аналізаторах Erba Mannheim
 • імунохімічні аналізи на аналізаторі Cobas e411

Під час проведення загального аналізу крові на гематологічному аналізаторі визначається 18 показників, що суттєво полегшує встановлення діагнозу, до тогож цей аналіз робиться дуже швидко – усього 20 хвилин.

Імунохімічні аналізи в КДЛ виконуються у широкому спектрі :

 • діагностика захворювань щитоподібної залози – визначення гормонів тироксин вільний (Т4), трийодтиронін вільний (Т3), тиреотропний гормон (ТТГ),тиреоглобулін (ТГ), визначення концентрації антитіл до тіреоглобуліну (АГТГ) і тіреопероксидази (АТПО), кальцитонін
 • діагностика функції паращитовидної залози ­– визначення паратгормону (ПТГ)
 • панель фосфорно-кальцієвого обміну – кальцій загальний, вітамін D, фосфор
 • визначення порушень вуглеводного обміну – глікозильований гемоглобін (HbA1c), глюкоза в крові та сечі, С-пептид
 • панель пренатальної діагностики – хоріонічний гонадотропін вільний, хор іонічний гонадотропін загальний, протеїн А плазми (PAPPA), альфа-фетопротеїн (АФП)
 • онкологічна панель – онкомаркери раку ячників СА-125 та НЕ4 з розрахунком індексу ROMA, онкомаркери молочної залози (СА 15-3), онкомаркери підшлункової залози, жовчного міхура (СА 19-9), простат-специфічний антиген загальний, вільний і розрахунок їх співвідношення.
 • рання діагностика інфаркту міокарда – визначення тропоніну I.
 • діагностика глистних інвазій – визначення імуноглобулінів до антигенів аскарид, токсокар, лямблій, опісторхів, ехінококів.
 • діагностика гепатитів – визначення антитіл до вірусу гепатиту В і вірусу гепатиту С.
 • визначення сумарних антитіл до антигену CagA Helicobacter pylori.
 • рання діагностика раку простати – визначення концентрації простат-специфічного антигену.
 • діагностика TORCH інфекцій – вірус простого герпесу І і ІІ типу, цитомегаловірус IgG i IgM, токсоплазма (Toxoplasma gondii) IgG i IgM.
 • Treponema pallidum
 • Діагностика хвороби Лайма, що передається через укуси кліщів
 • Ревматоїдна панель – ревматоїдний фактор, ревмопроби,
 • Панель біохімічних досліджень – діагностика захворювань печінки, нирок
 • Показники ліпідного обміну – холестерин загальний, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди
 • Вітаміни – вітамін D, вітамін В12, фолієва кислота
 • Діагностика анемій – залізо, вітамін В12, фолієва кислота
 • Маркери серцево-судинних захворювань – NT-proBNP, тропонін І, тропонін Т, АСТ, АЛТ, калій, натрій, хлор, магній, СРБ, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди
 • Оцінка гемостазу – Д-димер, коагулограма
 • Панель загально клінічних досліджень – аналіз крові, сечі, калу.
 • Панель цитологічних досліджень
 • Спермограма
 • У своїй діяльності КДЛ керується чинним законодавством України організаційно – розпорядчими та нормативними документами МОЗ України, наказами та розпорядженнями департаменту охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації, Статутом Теребовлянської ЦРЛ, розпорядженнями головного лікаря Теребовлянської ЦРЛ, правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними документами
 • КДЛ забезпечена приміщеннями, засобами вимірювальної техніки, випробувальним та допоміжним обладнанням, реактивами, стандартними контрольними матеріалами, тест-системами, що необхідні для проведення лабораторних досліджень (вимірювань), відповідно до галузі атестації.

  Приміщення КДЛ, у яких проводяться вимірювання (дослідження), за своїм станом та оснащенням щодо умов проведення досліджень, відповідають вимогам методик виконання вимірювань, вимогам документів з експлуатації на засоби вимірювальної техніки, вимогам норм і правил з охорони праці, протипожежної безпеки, виробничої санітарії.